مزایده فروش اموال منقول مازاد : مانیتور - کامپیوتر -
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش اموال منقول مازاد ...

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۱۸۱۶۵۴
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مزایده فروش اموال منقول مازاد ...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش اموال منقول مازاد : مانیتور - کامپیوتر - مزایده فروش اموال منقول مازاد : مانیتور - کامپیوتر -
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن