مزایده آگهـي مـزايده امـوال غيـر منقـول - نوبت اول درخصوص پرونده
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش آپارتمان به شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸...

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۶۹۸۱۰۴۶۶۵۲۳۴۰۰۰۲۹
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده فروش آپارتمان به شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهـي مـزايده امـوال غيـر منقـول - نوبت اول
درخصوص پرونده مزایده آگهـي مـزايده امـوال غيـر منقـول - نوبت اول
درخصوص پرونده
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن