مزایده آگهي مزايده اموال منقول در پرونده كلاسه 971953به موجب اجرائيه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش خط موبایل به شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸...

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۶۹۸۱۰۴۶۲۶۶۱۲۰۰۰۰۴
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده فروش خط موبایل به شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهي مزايده اموال منقول
در پرونده كلاسه 971953به موجب اجرائيه مزایده آگهي مزايده اموال منقول
در پرونده كلاسه 971953به موجب اجرائيه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن