مزایده مزایده نوبت دوم  در پرونده کلاسه 970474  اجرای
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش اموال مشروحه پیوست به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸...

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۶۹۸۱۰۴۶۱۲۳۳۶۰۰۰۳۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مزایده فروش اموال مشروحه پیوست به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده مزایده نوبت دوم  
 در پرونده کلاسه 970474  اجرای مزایده مزایده نوبت دوم  
 در پرونده کلاسه 970474  اجرای
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن