مزایده ((آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول)) در پرونده کلاسه 972704/م.ش
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش ملک به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸...

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۶۹۸۱۰۴۶۲۸۰۸۹۰۰۰۰۷
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مزایده فروش ملک به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده ((آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول))
در پرونده کلاسه 972704/م.ش مزایده ((آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول))
در پرونده کلاسه 972704/م.ش
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن