مناقصه خرید و نصب چمن مصنوعی مطابق مشخصات فنی به
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین چمن مصنوعی بهارستان جم

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۰۹۶۵۷۱۸۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین چمن مصنوعی بهارستان جم
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید و نصب چمن مصنوعی مطابق مشخصات فنی به مناقصه خرید و نصب چمن مصنوعی مطابق مشخصات فنی به
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن