مناقصه خرید کاغذ A4 مورد نیاز خود برای سال 98
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خرید کاغذ

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۰۱۵۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید کاغذ
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ساعت ۹ صبح
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید کاغذ A4 مورد نیاز خود برای سال 98 مناقصه خرید کاغذ A4 مورد نیاز خود برای سال 98
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن