مناقصه خرید تعداد 200.000 عدد برچسب غیر فعال RFID شخصی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خرید برچسب غیر فعال RFID ..

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۱۲۰۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید برچسب غیر فعال RFID ..
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت تجدید - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید تعداد 200.000 عدد برچسب غیر فعال RFID شخصی مناقصه خرید تعداد 200.000 عدد برچسب غیر فعال RFID شخصی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن