مناقصه واگذاری مدیریت خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی (درمانگاه) فرهنگیان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی ...

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۱۷۴۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی ...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ تا ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۱۱ صبح
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری مدیریت خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی (درمانگاه) فرهنگیان مناقصه واگذاری مدیریت خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی (درمانگاه) فرهنگیان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن