مناقصه خریداری تعداد 3500 عدد برچسب دستگاه روتو تایپ مدل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خریداری برچسب دستگاه ...

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۲۲۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خریداری برچسب دستگاه ...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خریداری تعداد 3500 عدد برچسب دستگاه روتو تایپ مدل مناقصه خریداری تعداد 3500 عدد برچسب دستگاه روتو تایپ مدل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن