مناقصه شهرداری سرخه درنظردارد خرید اقلام به شرح جدول پیوست
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مبلمان شهری

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۲۹۶۵۷۶۶۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مبلمان شهری
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
توضیحات : تعداد خواسته شده در عکس های ضمیمه شده اعلام گردیده و در صورت عدم اعلام تعداد واحد مورد نظر است .
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه شهرداری سرخه درنظردارد خرید اقلام به شرح جدول پیوست مناقصه شهرداری سرخه درنظردارد خرید اقلام به شرح جدول پیوست
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن