مناقصه واگذاری خرید موارد به طور جداگانه به پیمانکاران واجد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری خرید موارد : فورج قطعه و...

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۴۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خرید موارد : فورج قطعه و...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : رزومه شرکت، معرفی نامه
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ الی ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ساعت ۸ الی ۱۲ و ۱۳/۳۰ الی ۱۵/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ راس ساعت ۹ صبح
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خرید موارد به طور جداگانه به پیمانکاران واجد مناقصه واگذاری خرید موارد به طور جداگانه به پیمانکاران واجد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن