مناقصه انجام کلیه امور سرویس و نگهداری، تعمیرات و راهبری
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه انجام کلیه امور سرویس و نگهداری، تعمیرات و راهبری ورزشگاه ...

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۴۶۹۷
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه انجام کلیه امور سرویس و نگهداری، تعمیرات و راهبری ورزشگاه ...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا پنج روز پس از انتشار آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام کلیه امور سرویس و نگهداری، تعمیرات و راهبری مناقصه انجام کلیه امور سرویس و نگهداری، تعمیرات و راهبری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن