مناقصه واگذاری اجرای فاز نخست احداث زمین فوتبال چمن مصنوعی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری اجرای فاز نخست

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۵۲۷۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری اجرای فاز نخست با برآورد ۵,۲۷۷,۳۸۹,۸۷۲
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۰ روز پس از درج آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۰ روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری اجرای فاز نخست احداث زمین فوتبال چمن مصنوعی مناقصه واگذاری اجرای فاز نخست احداث زمین فوتبال چمن مصنوعی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن