استعلام سیستم سانترال دستگاهای فتال مانیتورینگ طبق برگ پیوست
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام سیستم سانترال دستگاهای فتال مانیتورینگ طبق برگ پیوست

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۵۱۲۹۸۰۳۰۲۹۲۰۰۰۰۷۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : استعلام سیستم سانترال دستگاهای فتال مانیتورینگ طبق برگ پیوست
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام سیستم سانترال دستگاهای فتال مانیتورینگ طبق برگ پیوست استعلام سیستم سانترال دستگاهای فتال مانیتورینگ طبق برگ پیوست
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن