مناقصه واگذاری خرید و حمل نصب وسایل بازی پارک
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری خرید

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۶۷۰۴
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خرید با برآورد ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : صلاحیت مبلمان شهری --- گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۲/۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ ساعت ۱۵
توضیحات : یک مرحله ای - تجدید - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خرید و حمل نصب وسایل بازی پارک مناقصه واگذاری خرید و حمل نصب وسایل بازی پارک
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن