استعلام میکروفن2 قولو بیسیم وتکس SAM7100پایه میکروفن بلندمارک بیسکویاهرکولس مدل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام میکروفن۲ قولو بیسیم وتکس SAM۷۱۰۰پایه میکروفن بلندمارک بیسکویاهرکولس مدل MS-۶۳۲B ولامپ اسرام ۱۰۰۰wتخصصی پرژکتورسالن نمایش ایرانکدثبت شده مشابه میباشد

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۶۱۱۹۸۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۰۶
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : استعلام میکروفن۲ قولو بیسیم وتکس SAM۷۱۰۰پایه میکروفن بلندمارک بیسکویاهرکولس مدل MS-۶۳۲B ولامپ اسرام ۱۰۰۰wتخصصی پرژکتورسالن نمایش ایرانکدثبت شده مشابه میباشد
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۰۱-۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام میکروفن2 قولو بیسیم وتکس SAM7100پایه میکروفن بلندمارک بیسکویاهرکولس مدل استعلام میکروفن2 قولو بیسیم وتکس SAM7100پایه میکروفن بلندمارک بیسکویاهرکولس مدل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن