استعلام ای سی-برد توسعه-گرافیکیled
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام ای سی-برد توسعه-گرافیکیled

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۶۱۲۹۸۰۰۳۳۴۳۰۰۰۰۳۹
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : استعلام ای سی-برد توسعه-گرافیکیled
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام ای سی-برد توسعه-گرافیکیled استعلام ای سی-برد توسعه-گرافیکیled
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن