مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات مورد نیاز ناجیان غریق استخرهای
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات مورد نیاز ناجیان غریق ...

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۶۱۱۳۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات مورد نیاز ناجیان غریق ... با برآورد ۱۸,۹۸۸,۹۶۲,۱۱۰
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهینامه تعیین صلاحیت معتبر از اداره کل کار و رفاه اجتماعی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۸ صبح
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم -- اعلام آمادگی : حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات مورد نیاز ناجیان غریق استخرهای مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات مورد نیاز ناجیان غریق استخرهای
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن