استعلام خرید کارت مخابراتی - کارت TDE200
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام خرید کارت مخابراتی - کارت TDE۲۰۰ MPR - کارت۰۱۱۱ مدل TDE۲۰۰ - کارت PRI TDE۶۰۰

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۶۱۱۹۸۰۰۳۰۶۸۰۰۰۰۱۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : استعلام خرید کارت مخابراتی - کارت TDE۲۰۰ MPR - کارت۰۱۱۱ مدل TDE۲۰۰ - کارت PRI TDE۶۰۰
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۰۱-۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام خرید کارت مخابراتی   -  کارت TDE200 استعلام خرید کارت مخابراتی   -  کارت TDE200
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن